Jótállási feltételek

 

10 ÉV GARANCIA AZ INVERTER MOTORRA

Hiszünk abban, hogy inverter motorral működő mosógépeink, szárítógépeink, mosó-szárító gépeink és mosogatógépeink hosszú időn keresztül segítenek Önnek tisztán és jó formában tartani ruháit, anélkül, hogy meghibásodnának. Ezért a törvényben meghatározott jótállási időn felül, további extra garanciát adunk az inverter motorra. Az extra garancia időtartama a vásárlástól számított 10 éves időtartam végéig terjedő időszak, a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően.

A 10 év garancia kizárólag az inverter motorokkal szerelt Electrolux mosógépek, szárítógépek, mosó-szárító gépek és mosogatógépek motorjára vonatkozik, ugyanakkor nem mentesíti a vásárlót a motorhoz kapcsolódó extra kötelezettség teljesítése során felmerülő kiszállás és munkadíj, valamint egyéb költségek megfizetése alól.

A 10 év garancia az inverter motorra csak a vásárlást igazoló blokk vagy számla, és az extra garanciát igazoló dokumentum együttes felmutatása esetén vehető igénybe. A 10 év garancia a vásárlás napjától számít.

A 10 év garancia az inverter motorra mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja. A 10 év garancia az inverter motorra, a rendeltetésszerű használat mellett keletkező inverter motor meghibásodások ingyenes alkatrész biztosítását jelenti.

A 10 év garancia az inverter motorra kizárólag az Electrolux márka tulajdonosa, az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek és a részvételi szabályzatban foglaltaknak nem felel meg a számla, a kiterjesztett garancia érvényét veszti.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

”10 ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA AZ INVERTER MOTORRA” – A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, 10 év inverter motor garancia promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag az, a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban:„Vásárló”) vehet részt, aki a Promóció 2. pontban feltüntetett időtartama alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített Electrolux inverter motorral szerelt mosogatógépet (továbbiakban: ”Termék”) vásárol, és vásárlását regisztrálja a Promóciós feltételekben foglaltak szerint;

(b) ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) 2019. február 1-től visszavonásig.

FIGYELEM!

(b) A 2012. január 1. – 2019. január 31. között vásárolt Electrolux mosógépek, szárítógépek és mosó-szárító gépek esetén nem kötött online regisztrációhoz.

(c) A 2018. június 1. – 2019. január 31. között vásárolt Electrolux mosogatógépek esetén nem kötött online regisztrációhoz.

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A 2. (a) és (b) és (c) pontokban meghatározott dátumok előtt vásárolt termékre benyújtott extra garancia igényt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása, és a Termék vásárlását igazoló számla valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes megléte esetén – a kötelező jótállást kiterjesztve, a vásárlás napjától számított 10 év gyártói garanciát vállal az inverter motorra, az alábbi 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

3. Jótállási feltételek:

(a)   A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás kizárólag a motorra vonatkozik, ugyanakkor nem mentesíti a vásárlót a motorhoz kapcsolódó jótállási kötelezettség teljesítése során felmerülő kiszállás és munka díjának valamint egyéb költségeknek a megfizetése alól.

(b)   A 10 év inverter motor garancia nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

(c)    A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról, vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül.

(d)   A motor esetleges cseréje esetén a jótállás ideje nem indul újra. A motor meghibásodásán kívül a készülék minden egyéb alkatrészének meghibásodása esetén – beleértve a főbb alkatrészeket is – a készülékhez tartozó jótállási jegyen rögzített és a www.electrolux.hu weboldalon közzétett mindenkori általános jótállási és szavatossági feltételek érvényesek.

(e)   A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a vásárlást igazoló blokk vagy számla, valamint a az extra garanciát igazoló dokumentum együttes bemutatását követően érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot), valamint az extra garanciát igazoló dokumentumot a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma.

(f)    A 10 év inverter motor garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal és az extra garanciát igazoló dokumentummal együtt érvényes. A számlának/blokknak tartalmaznia kell a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni. A 10 év inverter motor garancia a tíz év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a tíz év lejártát követően bejelentett igényekre a 10 év inverter motor garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

4. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból.

 

5. A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

6. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

 

 

Budapest, 2019. február 1.

Electrolux Lehel Kft.