Tesztelés- és adatkezelési szabályzat

Electrolux UltraSilencer Zen porszívó tesztelés

2017. október 4. – november 10.

 

1. Az aktivitás elnevezése

Electrolux UltraSilencer Zen porszívó tesztelés és nyeremény Tesztelés (a továbbiakban: „Tesztelés”).

 

2. A tesztelés szervezője

A Tesztelés szervezője és a nyeremények felajánlója az ELECTROLUX Lehel Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., adószám: 10566680-2-44, cégjegyzékszám: 16 09 001602) (a továbbiakban: "Szervező"), lebonyolítója pedig a LIVING GROUP Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó utca 34., adószám: 24890379-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-278569) (a továbbiakban: "Lebonyolító").

 

3. Általános rendelkezések

A Teszteléssel kapcsolatos részletes információk a Lebonyolító által üzemeltetett Facebook oldalon, a Szervező Facebook oldalán, valamint Szervező weboldalán érhető el. Az összes Facebook felhasználó jelentkezhet a Tesztelésre, akinek van háziállata. A résztvevők a Tesztelésre való jelentkezéssel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen szabályzat feltételeit. A Résztvevők a Tesztelésen való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező és a Lebonyolító a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

 

4. Határidők és a Tesztelés időtartama

2017. október 10. 23.59 - jelentkezés a tesztelésre. A megadott határidőt követően beérkező jelentkezések nem vesznek részt a sorsoláson. A jelentkezések beküldésének határideje a Szervező weboldalán lévő regisztrációs rendszerben történő megjelenés percpontosságú időpontja.

2017. október 11. – a 10 tesztelő kisorsolása (sorlás: véletlenszám generátor alkalmazással), értesítése

2017. október 11. – a 10 db Electrolux s-fresh™ porszívó illatosító csomag sorsolása, nyertesek értesítése

2017. október 11-18. – a tesztelés részleteinek egyeztetése a 10 tesztelővel

2017. október 18-20. – a teszt porszívók kiküldése a tesztelők által megadott postacímekre

2017. október 20. - november 10. – tesztelési időszak

2017. november 10-17. – teszt porszívók visszaszállítása

 

5. Jelentkezés és kiválasztás

5.1  Jelentkezés

A Tesztelésre kizárólag a Szervező weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen keresztül lehet jelentkezni 2017. október 10. 23.59 percig.

5.2  A tesztelők kiválasztása

A tesztelőket Szervező sorsolással választja ki a jelentkezők közül. Szervező a sorsoláson 10 tesztelőt és 5 pót tesztelőt sorsol ki. Lebonyolító 2017. október 11-én a jelentkezés során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíti a kisorsolt 10 tesztelőt. Amennyiben egy tesztelő eláll a teszteléstől, Lebonyolító értesíti az 1-es számú pót tesztelőt, aki a helyébe léphet.

5.3  Electrolux s-fresh™ porszívó illatosító csomag sorsolás

Mindazon jelentkezők, akik a sorsolás során nem kaptak tesztelési lehetőséget, részt vesznek egy ajándékcsomag sorsoláson. Az ajándékcsomag sorsoláson 10 db Electrolux s-fresh™ porszívó illatosító csomagot sorsolunk ki. Az ajándékcsomag részletes leírását a 11.2 pont tartalmazza.

 

6. A tesztelés menete, a tesztelt termékek szállítása 

6.1  A tesztelésben való részvétel feltételei

A sorsolást követően Lebonyolító a jelentkezéskor megadott e-mail címre részletes információt küld Tesztelőnek a tesztelés részleteiről. Ez a következőkre terjed ki:

6.1.1 A teszt termék állapota

A teszt terméket Tesztelő bontatlan gyári csomagolásban kapja meg.

A teszt termék és tartozékainak leírása: 1 db Electrolux UltraSilencer Zen Animal porszívó, 1db gégecső, 1db teleszkópos cső, 1db FlowMotionTM Parketto Pro szívófej, 1 db Aeropro parkettafej, 1db FlowMotionTM mini turbó kefe és 1 db 3in1 tartozék, 1 db rögzítő klipsz 3in1 tartozékhoz.

Tesztelő köteles a teszt terméket sérülésmentesen, ugyanabban a hibátlan állapotban visszaküldeni Szervezőnek, mint amilyen állapotban átvette. Amennyiben a teszt termék sérült vagy hiányos, Tesztelő köteles megtéríteni a készülék vételárát.

6.1.2 A teszt termék szállítása

A teszt termék szállítását (Szervezőtől Tesztelőhöz és Tesztelőtől Szervezőhöz) a Szervezővel és Tesztelővel egyeztetve Lebonyolító szervezi, és a GLS futárszolgálat végzi.

 

7. A Tesztelő tapasztalatainak közzététele 

7.1  Tesztelő a tesztelés időtartama alatt köteles őszinte véleményt írni a tesztelt termékről az alábbi felületeken:

a)  a MediaMarkt weboldalán: http://bit.ly/2xd3io7

Miután értékelése megjelenik a termékoldalon (http://bit.ly/2xd3io7), írásban értesíti Lebonyolítót.

b) Tesztelő saját Facebook oldalán.

Tesztelő minimum 1, maximum 5 posztot tesz ki saját Facebook oldalán a tesztelés időszaka alatt. Minden posztban megjeleníti az alábbi hashtag-eket: ⧣Electrolux ⧣csendesporszivo ⧣gazdiknak

Kizárólag azok a személyek vehetnek részt a Tesztelésen, akik a fenti feltételeknek maradéktalanul eleget tesznek.

 

8. A nyertes tesztelő kiválasztása

8.1 Az a tesztelő, akinek a posztja vagy posztjai a legtöbb lájkot kapja vagy kapják, megnyeri a nála lévő tesztelt porszívót. Amennyiben egynél több posztot tesz közzé Facebook oldalán a porszívó tesztelésről, úgy minden poszt minden lájkja beleszámít az eredménybe – függetlenül attól, hogy a poszt tartalma pozitív vagy negatív a porszívóra nézve.

 

9. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

9.1 A nyertes nevének közzététele a Szervező Facebook oldalán poszt formájában történik: 2017. 11. 11.

9.2 A poszt megjelenésével a tesztelt porszívó a tesztelő tulajdonába kerül.

 

10. A Tesztelésből kizárt személyek 

10.1 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

10.2 a Tesztelés lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

 

11. Nyeremény 

11.1 A nyertes tesztelő nyereménye: 1 db Electrolux UltraSilencer Zen porszívó (EUS8ANIMAL).

11.2 A jelentkezők (de nem tesztelők) között kisorsolt ajándékcsomag (Electrolux s-fresh™ porszívó illatosító csomag) tartalma: 1 doboz s-fresh™ Barna cukor és füge illatú (ESFI), 1 doboz s-fresh™ Trópusi szellő illatú (ESCO) 1 doboz s-fresh™ Esti rózsa illatú (ESRO) 1 doboz s-fresh™ Friss bambusz illatú (ESBA).

11.3 A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

 

12. Teszt porszívók elszállítása

12.1 Azon tesztelők, akik nem nyerték meg a tesztelt porszívót, kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a tesztelt készülékek mielőbb visszajussanak Szervezőhöz. Lebonyolító november 10-17. között egyezteti a visszaszállítás részleteit a tesztelőkkel.

 

13. Adózási kérdések

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

 

14. Felelősségkorlátozás

A nyereményeket átvevő nyertesek a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesíthetik. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a nyertest ért minden kárért.

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a Jelentkezéssel kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult beérkezéséért. Ha a Tesztelés a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Tesztelés adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Tesztelést. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Jelentkezőt/Tesztelőt részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Tesztelés szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Jelentkezőt/Tesztelőt azonnali hatállyal kizárja a Tesztelésből, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékból. Az adott pályázat, illetve a Tesztelő kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Tesztelésből kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Tesztelésből. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/ nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tesztelés feltételeinek elfogadásával a Tesztelő tudomásul veszi, hogy a Tesztelés tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba, és egyéb olyan, Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Tesztelő által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem tud (időben) részt venni a Tesztelésen, illetve a feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető.

 

15. Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos szabályt.

A Tesztelés semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. A Facebook-ot a Teszteléssel kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Tesztelés feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Tesztelés határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Tesztelés egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Budapest, 2017. október. 4.

ELECTROLUX Lehel Kft.

Szervező