Garanciális feltételek

1 év extra garancia az Electrolux gázüzemű készülékekre

 

 

Hiszünk abban, hogy gázüzemű készülékeink hosszú időn keresztül megbízhatóan működnek konyhájában, anélkül, hogy meghibásodásnak. Ezért a törvényben meghatározott jótállási időn felül, 1 év extra garanciát adunk a gázüzemű készülékekre. Az extra garancia időtartama a vásárlástól számított 1 éves időtartam végéig terjedő időszak, a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően.

Az 1 év extra garancia feltételei:

Az extra garancia kiterjed:

  • bármely Electrolux gázfőzőlap, gáztűzhely vagy gázsütő rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére. Figyelem! Az extra garancia a készülékre, kizárólag akkor jár, ha a vásárló rendelkezik az extra garanciát igazoló dokumentummal. A dokumentumot az Electrolux küldi el a vásárlónak az érvényes regisztrációt követően.

Az extra garancia mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja.

Az extra garancia a készülékre kizárólag az Electrolux márka tulajdonosa, az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba hozott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt, Magyarországon üzembe helyezett készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a számla, a vásárló nem jogosul a kiterjesztett garanciára.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail:ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, SZABÁLYZAT

” 1 év extra garancia az Electrolux gázüzemű készülékekre”

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, Extra garancia az Electrolux gázfőzőlapokra, beépíthető gázsütőkre vagy gáztűzhelyekre promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban: „Vásárló”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 2. pontjában feltüntetett időtartam alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített gázüzemű készüléket (továbbiakban:” Termék”) vásárol, és vásárlását regisztrálja a jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint;

(b) ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) 2021. január 1-től visszavonásig.

FIGYELEM!

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. (a) pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása, és a Termék vásárlását igazoló számla, a beüzemelés szolgálatatásról szóló igazolás, valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes megléte esetén – a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően, 1 évig extra garanciát vállal a készülékre, a 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

3. A vásárló az alábbi módon köteles vásárlását regisztrálni:

3.1 A vásárló regisztrálja vásárlását az Electrolux weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen, mely 2021. január 1-től visszavonásig él. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció). A regisztrációt követően az Electrolux munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot.

3.2 Hibás regisztráció

Ha a regisztráció nem felel meg a szabályzatban leírtaknak, az Electrolux e-mail-ben értesíti a vásárlót. Amennyiben 5 munkanapon belül a vásárló nem kap semmilyen információt a regisztrációjával kapcsolatban, jelezheti az ugyfelszolgalat@electrolux.com  e-mail címen.

 

4. Jótállási feltételek:

(a) A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás a készülékre a rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére a vonatkozik.

(b) Az extra garancia a gázüzemű készülékekre nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

(c)  A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül.

(d)  A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a vásárlást igazoló blokk vagy számla, az Electrolux beüzemelés szolgáltatás keretében történt beüzemelést valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes bemutatását követően érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot), a beüzemelésről szóló igazolást, valamint az extra garanciát igazoló dokumentumot a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma.

(e)  Az extra garanciából eredő garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal, a beüzemelésről szóló igazolással és az extra garanciát igazoló dokumentummal együtt érvényes. A számlának/blokknak tartalmaznia kell a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni.  A „+1 év extra garancia az Electrolux gázüzemű készülékekre” garancia a kötelező jótállás időtartamának lejártát követő 1 éves időtartam végén – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a lejáratot követően bejelentett igényekre a garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

5. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból

 

6.A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

7. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

 

Budapest, 2021. január 1.

Electrolux Lehel Kft.